Test Simülatörleri

Test Yazılımları ve Test Hizmeti

Son zamanlarda geliştirilen sistemlerin karmaşıklığının ve büyüklüğünün artması, piyasaya çıkma süresini kısaltma ihtiyacı ihtiyacı ve rekabet unsurları gibi sebepler, testin kritikliğini ön plana çıkartmıştır. Testlerin hızlı, doğru ve maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, projelerin başarısında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Simsoft, birçok projeden edindiği tecrübe ile çeşitli platformlar için geliştirilmiş olan yazılımların kalifikasyon / birim testlerinin yazılımsal olarak hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Simsoft test hizmeri çalışmalarını CMMI-3 Süreçlerine uygun ve MilStd-498 dokümantasyon süreçlerine göre yapmaktadır.

 

 

Bu çalışmalar kapsamında;

 • Birim testleri gerçekleştirecek koçan yazılımlarının geliştirilmesi
 • Testlere ilişkin sonuçların kayıt altına alınması / saklanması ve analiz edilmesi
 • Testlerin otomatik bir şekilde gerçekleştirilmesinı sağlayacak test otomasyonunun geliştirilmesi
 • Windows XP ve VxWorks gibi platformlar için geliştirilmiş yazılımların doğrulanması ve kalifikasyonunun gerçekleştirilmesi, gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Simülatör Yazılımları

Günümüzde, geliştirilen çoğu sistem, bünyesinde birçok kompleks birim, aygıt ve yazılım barındırmaktadır. Birimlerin çokluğu ve karmaşıklığı sebebi ile nihai sistemin entegrasyonu projenin ileri zamanlarına bırakılmakta, bu da birimlerin birlikte çalışabilirliğinin doğrulanmasını geciktirmekte ve sonuç olarak proje maliyetini yükseltmektedir. Bu kapsamda, bu birimlerin erken aşamalarda bir an önce bir araya getirilerek sistemin oluşturulması önem kazanmaktadır.

Simülatör yazılımları, gerçek zamanlı ve görev kritik silah ve platform sistemlerinin çeşitli birimlerinin kabiliyet ve davranışlarını gerçek birim gibi sunabilmekte ve bunların yerlerine geçebilmektedir. Bu sayede gerçek birimin kendisi olmadan;

 • İlgili işlevlerin sunulması ve test edilmesi,
 • Sistemin biraraya getirilerek sistem olarak işlevlerinin gerçekleştirilmesi
 • Bu birime ihtiyaç duyan birimlerin işlevlerinin ve yeteneklerinin doğrulanması
 • İlgili cihaz ve aygıta özel ortamlara ihtiyaç duymadan, gerekli test ve uygulama senaryolarının gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir.

Simsoft bünyesinde, birçok cihaz ve aygıt için simülatörler geliştirilmekte ve bunlar yazılımların test ve kalifikasyonlarında kullanılmaktadır. Bu kapsamda;

 • Rs232 / RS 422
 • Ethernet
 • CanBus
 • 1553 Bus