İçerik geliştirme, klasik eğitim sistemlerinin bilgisayar tabanlı eğitim sistemlerine uyarlanması sürecinde, ihtiyaca ve hedefe uygun sistem tasarlama ve geliştirme için en önemli araçtır. Yüz yüze eğitimlerde eğitmen, hedefler doğrultusunda bilgi aktarımı yaparken öğrenciyi yönlendirmektedir. Ancak bilgisayar tabanlı eğitim sistemlerinde öğrenciyi hedefe uygun yönlendirme başarısı hazırlanan içeriğin uygunluğu ile mümkündür. Bu nedenle eğitim yönetim sistemleri geliştirme projelerinde ihtiyaç analizinin doğru yapılarak proje gereksinimleri ve hedef kitle özelliklerinin belirlenmesi gerekir.

Simsoft sahip olduğu eğitim sistemleri geliştirme alt yapısı ve tecrübesi ile aktarılacak bilginin, etkin ve verimli bir şekilde hedef kitleye ulaştırılmasında görsel ve işitsel medyaları, etkileşimli programları profesyonel olarak geliştirmektedir.

  • Fotoğraf, video, animasyon, efekt
  • Seslendirme, müzik
  • 2D/3D modelleme
  • Simülasyon

Tüm hakları saklıdır. © Simsoft 2020