Bilişim sistemleri, bilginin toplanması, işlenmesi, anlamlı hale getirilmesi, analiz edilmesi, depolanması, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulması süreçlerine katkı sağlayan bilgisayar gibi bütün teknolojileri kapsayan sistemlerdir. Adı ne olursa olsun bir bilişim sistemi operasyon, yönetim ve karar verme süreçlerini desteklemek için geliştirilir ve kullanılır.
Bilişim sistemleri bir kuruluşun kullandığı tüm bilişim ve haberleşme teknolojilerini kapsar, ayrıca iş süreçlerinin desteklenmesinde personelin teknolojiyle etkileşime geçme biçimidir.

Bilgi teknolojilerinin iş ortamına etkileri dört başlık altında toplanabilir;

Haberleşme : Hızlı ve zamanında haberleşme üretimin artmasına, sağlıklı kararlar verilmesine ve yeni iş alanların daha kolay keşfedilmesine olanak sağlar. E-posta sunucuları, yönlendiriciler, şirket bilgi panoları ve mesajlaşma hizmetleri şirket haberleşmesinin anaomurgasını oluşturmaktadır. Yukarıda bahsedilen bütün haberleşme imkanları günlük ve kritik iş bilgilerinin hızlı ve etkili bir biçimde şirket içine yayımlanması için kullanılmaktadır. Sistem sayesinde çalışanlar, yöneticiler, iş ortakları ve müşteriler daima güncel bilgiler ile beslenme imkanına sahip olurlar.

Verimlilik : Optimize edilmiş iş süreçleri, paylaşılan depolama alanları ve birlikte çalışma imkanı yaratan iş alanları verimliliği artırdığı gibi çalışanların daha kısa sürede daha kaliteli işler yapmasına da neden olur. Bilgi teknolojileri günlük tekrar eden görevlerin otomatik hale getirilmesi için kullanılabilir, veri analizinin daha kolay ve çabuk yapılmasına yardımcı olur, verinin ileride kullanılabilmesi için uygun bir şekilde depolanmasını sağlar. Müşterilerin gerçek zamanlı olarak şirket ile etkileşime geçmesine olanak verir, müşterinin doğru şirket çalışanı ile buluşturulmasına yardımcı olur.

Rekabet Avantajı :
Bilgi teknolojileri yeni ürünler geliştirilmesine, ürün pazarının genişletilmesine veya müşteri ilişkileri yönetiminin iyileştirilmesine neden olarak, kullanan şirketin rakipleri arasında bir adım öne olmasını sağlar. Stratejisi düşük maliyet olan şirketler için ise, bilgi teknolojileri üretkenliğin artırılması ve çalışan maliyetinin düşürülmesi için yollar bulunmasında anahtar rol oynar.

Ekonomik Etkinlik : Bilgi teknolojileri altyapısı kullanılarak, tekrar eden görevler tek bir merkez altında toplanabilir. Sonuç olarak aynı işi yapan çalışanlardan tasarruf edilebilir. Ayrıca ekonomik etkinlik yüksek maliyetli fonksiyonların çevrimiçi ortama aktarılmasıyla da gerçekleştirilebilir. Şirketler müşteri destek hizmetlerini canlı destek hatlarından elektronik posta ortamına taşıyarak maliyetleri düşürebilir. Ayrıca zaman ve mekandan bağımsız uzaktan çalışma imkanı daha ucuz işgücü ve çözüm ortağıyla birlikte çalışabilme fırsatlarını yaratır.

Simsoft bu alanda yıllardır sürdürdüğü faaliyetler ve deneyimli iş gücü ile çözümler üretmektedir.