SİMSOFT İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI'NIN MİSYON, VİZYON & AMAÇLARI

 

SİMSOFT İnsan Kaynakları Departmanı’nın Misyonu; SİMSOFT’un vizyon ve misyonu ışığında, stratejilerine hizmet eden insan kaynakları uygulamaları geliştirmek, tüm operasyonlarda etkin insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını sağlamak ve koordine etmektir. Doğru kişilerin işe alımı ve  sisteme adaptasyonunun sağlanması, şirketin mevcut insan kaynaklarının etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak uygulama ve aksiyonların alınması, yetkinliğinin geliştirilmesi ve performansının takibi, hukuki ve özlük işleri süreçlerinin hatasız yönetimi, kariyer ve kadro planlamaları aracılığıyla kurum içi devamlılık ve ilerlemelerinin sağlanması ve motivasyon yönetimi çalışmaları, bu misyonu gerçekleştirme aşamasında temel araçları teşkil etmektedir.

SİMSOFT İnsan Kaynakları Departmanı’nın Stratejisi; SİMSOFT’un hedeflerine ve değerlerine coşku ve heyecanla katkı sağlama amacında olan, takım bilinciyle verimli ve sonuç odaklı çalışan, vasıflarını sürekli geliştiren, liderlik vasıfları gelişmiş yöneticilerin mentorluğu ile hedeflerle çalışma kültürünü benimsemiş, motivasyonu yüksek bir çalışan yapısını tesis etmektir. Kurumsal eğitim çalışmaları, motivasyon uygulamaları, özendirme ve tutundurma çalışmaları, adil ve şeffaf personel politikaları ışığında bu sürecin kalıcılığını ve etkinliğini sağlamak bu stratejinin odak noktasıdır.

SİMSOFT İnsan Kaynakları Departmanı’nın Temel Amaçları:

 • Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, adaylarımız, rakiplerimiz ve tüm iş dünyası nazarında SİMSOFT’a özgü ve kurum değerlerini yansıtan bir “İşveren Markası” oluşturmak,
 • Organizasyonelüretkenliğin / verimliliğin arttırılması ve hedeflerle çalışma kültürünün tesis edilmesi aşamasında proje ve uygulamalarıyla yol göstermek ve sistemler geliştirmek,
 • Organizasyonel gelişime ve sistemleşmeye, çalışanlardan, yöneticilerden ve bilişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan aldığı güç ve destek yoluyla öncülük etmek,
 • Üretken, sorumluluk bilincine sahip, kurum değer ve ilkelerini sahiplenmiş, motivasyonu yüksek, çözüm odaklı çalışanlardan oluşan bir kurum yapısını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak
 • Çalışanların başarılı olabilmesi için olanaklar, sistem ve uygulamalar yaratmak, eğitim başta olmak üzere kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyici çalışmaları tesis etmek,
 • Adil ve teşvik edici ücretlendirme, ödüllendirme ve motivasyon uygulamaları aracılığıyla kurum değerlerine bağlı ve şirket amaçlarına hizmet eden çalışanlardan oluşan yapıyı sağlamak, korumak ve geliştirmek
 • Bilişim teknolojilerinin desteği ve en güncel uygulamaların takibi aracılığıyla hızlı, etkin, yasalara ve tüm kanuni gereklilere uyumlu, çalışan ihtiyaç ve beklentilerinin üzerine çıkan, kendisini ihtiyaçlar doğrultusunda yenileyen ve geliştiren idari işler yönetimi ve personel / özlük işleri organizasyonunu tesis etmektir.

SİMSOFT İnsan Kaynakları Departmanı’nın Temel Hedefleri:

 • Tüm çalışanlarımızdan ve yeni göreve başlayacak kişilerde olmasını arzu ettiğimiz “Pozitif Enerji”, “Sorumluluk Bilinci” ve “Kurumu Sahiplenme ve Yeni Katkılar Sağlama Çabası” bilincine dayalı ve çalışan mutluluğu odaklı bir çalışma ortamını tesis etmek,
 • Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini sahiplenip yeni katkılar sağlayacak yetenekleri istihdam etmek,
 • Sonuç odaklı ve etkin karar alan bir organizasyon yapısı ve bunu destekleyen yetkin bir çalışan profili oluşturmak,
 • Çalışanların memnuniyetini, motivasyonlarını ve şirkete bağlılığını arttırmak adına modern insan kaynakları yönetimi uygulamalarını geliştirmek ve etkin biçimde işlerliğini sağlamak,
 • Tüm çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve mentorluk programlarını uygulamak,
 • Şirket hedeflerine göre ihtiyaçları tespit etmek ve çalışanların kariyer planlarını sağlayacak çalışmalar yürütmek,
 • Hedef bazlı ve sonuç odaklı yönetim modeli ile çalışanların başarısını ve sürekli gelişimini desteklemek,
 • Çalışan sağlığı ve iş güvenliğine yönelik önlem, proje ve aksiyonları güncel ve etkin kılmak,
 • Çalışanlar arası iletişim, etkileşim, paylaşım ve takım çalışması kültürünü etkin kılmak adına projeler, aktiviteler, eğitimler, mentorluk desteği, eylem ve aksiyonları organize ve koordine etmek,

SİMSOFT’un insan Kaynakları politikaları, işe alım süreçleri, staj ve “Yıldız Yetenekler” programları, eğitim, sosyal aktivite ve motivasyon uygulamaları, SİMSOFT çalışma kültürü vb. insan kaynakları alanında bilgi almak istediğiniz her konuda ve iş başvurusunda bulunmayı arzu ettiğiniz durumda ik@simsoft.com.tr e-posta adresinden bizlere ulaşmanızı rica ederiz.

 

Simsoft'ta çalışanlarımızın mutluluğu her şeyden önce gelir...


Tüm hakları saklıdır. © Simsoft 2020