Kalite Yönetim Sistemi;

Simsoft; modelleme ve simülasyon, savunma ve uzay, sanal eğitim, oyun teknolojileri ve bilgi teknolojileri alanlarında dünya standartlarında kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı hedeflemiştir.

Kalite ve dayanıklılığı öncelikli değer kabul eden ürün ve hizmet anlayışına sahip olan Simsoft; benimsemiş olduğumuz kalite politikasını ulusal ve uluslararası geçerliliği olan kalite belgeleri ile tescillendirmiştir.

Simsoft,uygulamakta olduğu “Kalite Yönetim Sistemi”nde daha etkin bir süreç yaklaşımını hedeflemekte ve 16 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen SCAMPI Class A değerlendirmesinde CMMI Olgunluk Seviyesi 3’te bulunduğu tescil edilmiştir.

Bununla beraber Simsoft, Kalite Yönetim Sistemini; ISO/IEC 12207 “Bilgi Teknolojisi Yazılım Ömür Çevrimi Süreçleri”, AQAP 2110 “Tasarım Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri”, AQAP 160 “Yazılım için Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri”, MIL-STD 498 “Yazılım Geliştirme ve Dokümantasyonu” ve MIL-STD 973 “Konfigürasyon Yönetimi” gereklerine uygun olarak kurmuştur.

Simsoft, ulusal ve uluslararası alanda vizyon, misyon, ilke ve değerlerimizi daha kısa sürede gerçekleştirmek amacıyla 12 Aralık 2006 tarihinde ISO 9001:2000 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesini almıştır. Belge kapsamı Yazılım, Yazılım Geliştirme, Modelleme ve Simülasyon ve Oyun Teknolojilerini içermektedir.

Simsoft, “NATO Gizli” Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi ve “Milli Gizli” Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahiptir.

Eksiksiz kalite anlayışını yönetim politikası ve stratejik bir değer olarak kabul eden Simsoft; Uluslararası Kalite Standartları çerçevesinde araştırma geliştirme odaklı çözümlerle müşterilerinin beklentilerini karşıladığından emin olacaktır.

Bu amaçla:

• Tüm kademelerde kalite politikası benimsenerek ve desteklenerek,
• Her ana birimin kalite standartları ve prosedürleri oluşturularak,
• Her birimde ve kademede risk ve fırsat yönetimi yapılarak,
• Stratejilerle uyumlu kalite hedefleri tespit edilerek ve sürekli gelişme önde tutularak,
• Çalışan memnuniyetine önem vererek ve hedeflere göre çalışanları ödüllendirerek,
• Her kademede eğitimler verilerek ve personelin bu eğitimlere katılımı desteklenerek,

çalışanların motivasyonu arttırılacak ve müşteri beklentilerinin ötesinde bir kalite standardı yakalanarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.


 


Tüm hakları saklıdır. © Simsoft 2020