Bulut Bilişim 2000’li yılların sonlarında ortaya atılmış, bilgisayar kaynaklarının kullanımı ve tüketimi üzerine kullanılan bilişim terimidir. Bir grup uzak sunumcu bilgisayar ve yazılım ağından oluşan sistem, üzerine yüklenen farklı veri kaynaklarının gerçek zamanlı olarak işlenerek buluta depolanmasına ihtiyaç göstermeyen yeni veriler türetilmesine imkan sağlamaktadır.

Bulut Bilişim ölçek ekonomisi ve uyumluluğu yakalabilmek için kaynakların paylaşılması esasına dayanmaktadır. Merkezinde daha geniş konseptler olan altyapının birleştirilmesi ve hizmetlerin paylaşımı bulunmaktadır. Konu paylaşılan kaynaklar olunca bu kaynakların etkili kullanımını azami seviyeye çıkarmak da yine bulut bilişimin ilgi alanına girmektedir. Bulut kaynakları sadece birkaç kullanıcı tarafından paylaşılmakla kalmaz aynı zamanda talebe göre dinamik olarak sürekli tahsis edilirler. Bu yaklaşım bir çok ihtiyacın yerine getirilmesi için gereken hesaplama gücünü azami seviyeye çıkarırken aynı zamanda daha az enerji kullanımı, daha az ortam havalandırması ve daha az mekan ihtiyacı sayesinde çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Bulut Bilişim sayesinde kullanım başına ücret ödeyen ihtiyaç sahipleri, lisans ücreti ödemek zorunda kalmamaktadırlar. Ayrıca altyapılarını sürekli olarak yenilemek zorunda kalmayan firmalar, bunun yerine esas iş alanlarında farkı yaratacak olan projelere odaklanabilmektedir. Sistem sayesinde işletmeler daha kolay işletilebilir, daha az bakıma ihtiyaç duyan, daha hızlı çalışan ve devamlı hizmet veren uygulamalara erişebilir, sürekli değişen tahmin edilmesi güç iş taleplerini karşılayabilmek için kaynak tahsisini daha hızlı yapabilir .

Günümüzün yüksek kapasiteli ağları, maliyeti düşük bilgisayar ve depolama cihazları, yaygın sanallaştırma imkanları, servis odaklı mimari ile otonom hesaplama gücü bulut bilişim sistemlerinin gelişmesine neden olmuştur. Şirketler ihtiyaç duyduklarında hesaplama ihtiyaçlarının ölçeklerini büyütebilmekte, ihtiyaç kalmadığında ise küçültebilmektedirler.

Bulut Bilişim aşağıdaki özellikleri sergilemektedir:

Çeviklik: Kullanıcıların teknolojik altyapı kaynaklarını temin etme yetenekleriyle birlikte gelişmektedir.
Maliyet: Kullanıcıların lisans yerine ihtiyaç duyduklarında kullanım başına ödedikleri ücretler yazılım veya donanıma sahip olma maliyetlerinden daha düşüktür.
Cihaz ve mekandan bağımsız olma: Kullanıcılar bulundukları yerden veya mevcut donanımlarının türünden bağımsız olarak (PC, Cep Telefonu) internet üzerinden sistem erişebilmektedir.
Bakım: Her bir kullanıcının bilgisayarına kurulma ihtiyacı olmaması ve farklı yerlerden erişim imkanı bakım maliyetlerini oldukça azaltmaktadır.
Çoklu Mülkiyet: Kaynakların ve maliyetin fazla sayıda kullanıcı tarafından paylaşımı
Daha az maliyetli altyapı tesislerinin merkezileştirilmesine,
Kullanıcıların mühendis ihtiyacının düşmesine,
Atıl kapasitenin artırılmasına neden olmaktadır.
Performans: Sistem sayesinde takip edilebilir hale gelmektedir.
Üretkenlik: Üzerinde aynı anda çalışılabilen yapısı üretkenliği artırmakta, veri girişi tekrarlarının önlenmesi, her kullanıcı için bilgisayarın güncellenme ihtiyacı olmaması zaman tasarrufu sağlamaktadır.
Güvenirlik: Birden fazla sitelerin önlenmesi iş devamlılığı ve acil kurtarma açısından Bulut Bilişime avantaj sağlamaktadır.
Ölçeklendirilebilirlik ve Elastikiyet: Gerçek zamana yakın hizmet ile dinamik olarak kaynak talep edilebilmektedir.
Güvenlik: Merkezileştirilmiş veri, güvenlik odaklı hizmet ve kaynaklar veri güvenliğini artırmaktadır.