Kullanılabilirlik; yazılım arayüzü, web sitesi, portal gibi kullanıcı etkileşimi gerektiren uygulamalarda belirlenen görevlerin, hedef kitle olarak tespit edilen kullanıcılar tarafından kolaylıkla, etkili, etkin ve memnuniyet verici biçimde kullanılabilmesidir. Simsoft, sahip olduğu güçlü ekibi ve tamamlamış olduğu e-devlet, e-ticaret ve e-bankacılık tabanlı kullanılabilirlik projeleri ile Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmektedir.

  • Kullanılabilirlik Alanında Sunulan Hizmetler:
  • Kullanılabilirlik Testleri
  • Kullanılabilirlik testleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar Simsoft tarafından yapılmaktadır;
  • Mevcut Sistemlerin Etkinlik, Verimlilik ve Memnuniyet Temelli Testleri (ISO9241)
  • Mevcut Sistemlerin Görev Analizi
  • Mevcut Sistemlerin Pilot Etkinlik, Verimlilik ve Memnuniyet Testleri
  • Mevcut Sistemlerin Gerçek Etkinlik, Verimlilik ve Memnuniyet Testleri
  • Ürün Kullanılabilirlik Testleri (Kullanıcı ve Uzman Analizleri)

Göz Hareketleri İzleme Uygulamaları (Eye-Tracking):
Eye-Tracking, kullanıcının göz hareketlerinin izlediği yolu, ne kadar süre hangi noktaya baktığını, davranış ve mimiklerini kaydeden ve verilen görevleri ne ölçüde gerçekleştirdiğine dair saptamalar yapan bir sistemdir.

Kullanıcı Merkezli Tasarımlar:
Proje başlangıcından itibaren kullanıcıları projeye dahil eden, kullanıcı ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önüne alan ve proje gelişim aşamasında ön ürünlere kullanılabilirlik testleri uygulayarak hedeflenen niteliklerde ürün elde eden kullanıcı merkezli tasarım prosedürleri Simsoft bünyesinde ürünleştirilen ve devam eden projelerde uygulanmaktadır.”

Uzman Analizleri – Sezgisel (Heuristic) Yaklaşımlar:
Ürünün sezgisel yöntemlere (heuristics) dayanılarak analiz edilmesi ve tüm dünyada kabul görmüş standartlar gözetilerek yeniden düzenlenmesi önerilerini kapsamaktadır. Uzman analizleri tek başına bir ürün üzerinde uygulanabileceği gibi, diğer metotlarla birlikte de ön analiz aşamasında uygulanabilmektedir.

Uygulamaların Kullanılabilirlik Testleri:
Ürünün sezgisel yöntemlere (heuristics) dayanılarak analiz edilmesi ve tüm dünyada kabul görmüş standartlar gözetilerek yeniden düzenlenmesi önerilerini kapsamaktadır. Uzman analizleri tek başına bir ürün üzerinde uygulanabileceği gibi, diğer metotlarla birlikte de ön analiz aşamasında uygulanabilmektedir.