Kesikli iç Süreçleri Simülasyonu / Fabrika Simülasyonu Tanıtım Broşürü İçin Tıklayınız

Karar verme çok basamaklı bir bir süreçtir. Çoğu kaynakta bu basamaklar zeka/anlayış, tasarım, seçim ve uygulama olarak belirtilmiştir. Anlayış firma içinde meydana gelen problemlerin fark edilmesi, tanımlanması ve anlaşılması sürecidir. Tasarım, probleme farklı çözümlerin tespit edilmesi ve keşfedilmesi sürecidir. Seçim çözüm alternatiflerinden birinin seçilmesidir. Uygulama seçilen alternatifin işlerliğinin sağlanması ve problemin çözümüne sağladığı katkının sürekli izlenmesidir.

Günümüzün bilgi yoğun ortamında veri yığınlarının üzerinde analizler yapabilecek, verileri sınıflandırıp yönetim ve çalışanlar arasında anlamlı hale getirebilecek ve karar verme süreçlerini destekleyebilecek yazılımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan doğan karar destek sistemleri önceden belirlenemeyen ve hızla değişebilen yönetimsel, operasyonel ve planlama seviyelerindeki karar verme problemlerine yardımcı olmak için geliştirilmektedir. Bir karar destek sistemi tam olarak otonom veya insan merkezli olabileceği gibi ikisinin bileşeninden de olabilir.

Karar destek sistemleri genellikle üst seviye yöneticilerin karşılaştıkları tam olarak tanımlanmamış, daha az yapısal problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Geleneksel veri ulaşım ve veri çekme yöntemlerini kullanarak, analitik teknikler ile modellemenin birleştirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca kullanıcı dostu tasarımı sayesinde bilgisayar uzmanı olmayanların da rahatlıkla kullanabileceği şekilde geliştirilirler.

Karar destek sistemleri temelinde, iş zekası ve iş analitikleri bulunur. İş zekası iş ortamından elde edilen verinin depolanması, bütünleştirilmesi, raporlanması ve analiz edilmesinde kullanılan altyapıyı tarif etmek amacıyla kullanılan bir terimdir. İş analitiği ise verinin analiz edilmesi ve anlamlı hale getirilmesinde kullanılan araç ve teknikleri içermektedir.

Simsoft bilgi teknolojileri alanında şu ana kadar geliştirdiği karar destek sistemleri ile hem savunma hem de özel sektörde başarılı projelere imza atmıştır. Bu projelerden bazıları doktrin geliştirmek için askeri taktik ve tekniklerin aynı zamanda silah ve teçhizatın denendiği analiz maksatlı geliştirilen harp oyunlarıdır.

 

Kesikli İş Süreçleri Simülasyonu / Fabrika Simülasyonu

   

 

Detaylı bilgi ve ücretsiz demo için tıklayınız.