Kurumsal Kaynak Planlaması olarak da bilinen kurumsal uygulamalar, genellikle ortak merkezi bir veri tabanı ile bir seri uygulamadan oluşur. Veri tabanı şirketin bütün alt birimleri ve anahtar iş süreçleri tarafından üretilen veriyi depolar ve organizasyonun neredeyse bütün iş faaliyetlerini destekleyen uygulamalar için müsait hale getirir. Herhangi bir iş süreci tarafından üretilen veri sisteme girildiği anda bütün diğer iş süreçleri için de kullanılabilir hale gelir.

Herhangi bir zamanda kullanıcılar kendi faaliyetleriyle ilgili bilgiye, yöneticiler organizasyon iş süreçlerinin gidişatıyla ilgili raporlara, müşteriler ve çözüm ortakları iş emirleri veya projeler ile ilgili bilgilere anlık olarak ulaşabilir.

Tedarik zinciri yönetim sistemi ise kurumsal kaynak planlamasının şemsiyesi altında, organizasyonun tedarikçilerini, dağıtım merkezlerini, perakendecilerini ve müşterilerini, kaynaktan tüketime kadar aynı ağda buluşturan yazılımlardır. Kullanım maksatlarına göre iki farklı şekilde sınıflndırılabilir. Teadrik zinciri planlama sistemleri; organizasyonun mevcut tedarik zincirinin modellenmesine, ürün taleplerinin tahmin edilmesine ve optimal kaynak ve üretim planlamasına yardımcı olan yazılımlardır. Tedarik zinciri icra sistemleri ise; organizasyonun ürünlerin doğru zamanda doğru yerde olabilmelerini sağlamak maksadıyla dağıtım merkezleri ve depolar arasındaki ürün akışını yönetmelerine yardımcı olur.

Müşteri ilişkileri yönetim sistemi, müşteriyi tanımak ve anlamak, müşteri için gerekli tüm süreçler için çözüm üretmek amacıyla geliştirilen yazılımlardır. Çoğunlukla satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve teknik destek süreçlerinin teknoloji kullanılarak organize etme, otomatik hale getirme ve senkronize edilmesi işlemlerinden oluşur. Müşteri ilişkileri yönetim sistemi müşteri sürekliliğini, müşteri memnuniyetini ve gelirleri optimize etmek için satış, pazarlama ve satış sonrası hizmet esnasında müşteriler ile ilgili tüm iş süreçlerini koordine etmek için bilgi sağlar. Bu bilgi ise firmaların en karlı müşteriyi tanımlamasına, cezbetmesine ve elinde tutmasına yardımcı olur, mevcut müşterilere daha iyi hizmet verilir ve satışları yükseltir.

Simsoft bu tür uygulamalardan maksimum faydayı sağlayabilmek için, ihtiyaç makamının teşkilat yapısının en ince ayrıntılarıyla analiz edilmesinin farkında olarak firmanın faaliyette bulunduğu ortamı, uzmanlığını, tekrar eden faaliyetlerini, iş süreçlerini, örgüt kültürü ve politikalarını, kurum ve liderlik tipini, sistemi kullanan çalışanların yaklaşımlarını, sistem tarafından etkilenecek olan çıkar gruplarını, görev ve karar tiplerini inceleyerek çözümler üretir.