Sanal ve arttırılmış gerçeklik kavramları, kullanıcıların etkileşimde oldukları dünyanın, “Gerçeklik – Sanallık Sürekliliği” içerisindeki kademeleridir. Sanal gerçeklik, gerçek dünyanın modellenerek tamamen sanal bileşenlerden oluşturulduğu simülasyon ortamıdır. Arttırılmış gerçeklik ise gerçek dünya bileşenlerinin, bilgisayar teknolojileri ile üretilen görsel ve işitsel verilerle bütünleştirildiği ve tüm bileşenlerin gerçek zamanlı etkileşim içerisinde olduğu ortamlardır.

Sanal ve arttırılmış gerçeklik sistemleri video temelli ve optik temelli olmak üzere iki ana teknoloji üzerinden kullanıcıya sunulmaktadır. Video temelli sistemler, sanal ortamın bilgisayar ya da mobil cihazlar ile aktarıldığı sistemlerdir. Optik temelli sistemler ise gözlük benzeri cihazlar ile sanal veya gerçek dünya bileşenlerinin kullanıcılara sunulduğu sistemlerdir.

Simsoft, sahip olduğu modelleme ve simülasyon tecrübesi ile sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerini harmanlayarak kullanıcılara özel çözümler geliştirmektedir. Geliştirilen sistemler ile savunma sanayi, bilim merkezleri, eğitim kurumları ve özel sektöre hizmet verilmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi
Karma Resimler

Gözlük Teknolojisi
Oculus Resimler