Simsoft gemilerdeki yönetim sistemlerinden haberleşme sistemlerine kadar bir çok alanda yazılım geliştirmektedir. Geliştirdiği veri yönetim yazılımları Bilimsel Araştırma, Arama / Kurtarma, Mayın Avlama gibi destek gemilerinde yer alan özel amaçlı görev sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan veri entegrasyonu işlevlerini yerine getirmektedir. ​

Yazılım vasıtası ile gemiye ait farklı algılayıcılardan verilerin toplanarak özel amaçlı görev sistemlerinin çalışması için uygun formatlarda dağıtılması sağlanır. Ayrıca; görev sistemlerinin birbirleriyle ile uyumlu çalışması için gerekli verilerin senkronize edilmesi de yazılımın görevlerindendir. Toplanan ve dağıtılan bütün veriler kayıt altına alınmaktadır.

Simsoft tarafından geliştirilen yazılımlar aşağıdaki gemilerde halihazırda koşmaktadır;

  • Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi
  • Kurtarma ve Yedekleme Gemisi
  • Sismik Araştırma Gemisi