“Günümüz teknolojik imkanları geliştikçe, silah sistemlerinin yazılıma olan bağımlılığı daha da çok artmaktadır. Sonuç olarak silah sisteminin görev başarısı içinde barındırdığı yazılımın başarısıyla doğru orantılı hale gelmektedir. Her nekadar yazılım geliştirme süreci ister silah sisteminde ister başka bir amaçla geliştirilen sistemde aynı gibi görünse de, yönetimsel anlamda büyük farklılıklar mevcuttur.
Simsoft bu güne kadar geliştirdiği hava savunma ve karadan karaya füze ile görmeyerek atış yapan silahlara ait yazılımlar ile kazandığı bilgi birikimi, tecrübe ve proje yönetim anlayışını yeni projelerde de paylaşma isteği içerisindedir.”

Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:

 • Hava Savunma Yazılımları
 • Sensör sistemleri yazılımları
 • Haberleşme ve anten yönetimi birimleri
 • Hava savunma silah sistemi bileşenleri
 • Kullanıcı arayüzü yazılımları
 • Sinyal İşleme Sistemleri
 • Sinyal/İmge analizi ve işleme
 • Video İşleme
 • Görüntüleme ve örüntü tanıma
 • Hareket analizleri
 • Veri Kontrol Sistemleri
 • Veri kontrol ve sergileme birimleri
 • Veri kontrol yazılımı
 • Veri kontrol sistemi güç birimleri
 • Seri kanal ethernet haberleşme yazılımı